INVITATION

POZVÁNKA

 

http://www.euba.sk/konferencia/eulogo.jpg       

 

Ekonomická univerzita  v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky FHI

 

 

Vás pozýva na IX. vedeckú medzinárodnú konferenciu:

 

Inovačný proces v e-learningu

22. april 2015

 

http://elearning.euba.sk

 

Mediálny partner


konferencie_text