Výbory


Medzinárodný vedecký programový výbor:

Predseda:
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD., FHI EU BA

Členovia:

prof. Kerimbayev Nurassyl, Doctor of Education, Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty Kazakhstan
prof. Muchammedov Abu Urinbasarovic, Doctor of Economics, University of International Business, Economics and Accounting Faculty, Almaty, Kazakhstan
associate prof. Frantisek Sudzina, The Faculty of Social Sciences, Aalborg University, Aalborg, Denmark
prof. Dr. Zoltán Rajnai, Doctoral School of Safety and Security Science, Óbuda University, Hungary
asoc. prof. Kristina Lapin, Vilnius University
Ing. Miroslav Hrubý, CSc., Univerzita obrany, Brno, Česká Republika
Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD., Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
RNDr. Eva Rakovská, PhD. FHI EU BA
doc. Ing. Martin Mišút, CSc., FHI EU BA
prof. Ing. Peter Závodný, CSc., FHI EU BAOrganizačný výbor:
Ing. Janette Brixová, FHI EU BA
RNDr. Eva Rakovská, PhD. FHI EU BA
Ing. Miroslav Kršjak, PhD., FHI EU BA
Ing. Eva Mačurová, FEI EU BA


Zabezpečenie videokonferencie:
Dr. Ing. Jaroslav Kultán PhD. FHI EU BA
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD., FHI EU BA


Kontaktné osoby:
Ing. Janette Brixová, FHI EU BA
janette.brixova@euba.sk
RNDr. Eva Rakovská, PhD. FHI EU BA
eva.rakovska@euba.sk
Ing. Eva Mačurová, FHI EU BA
eva.macurova.euba@gmail.com
EU BA, FHI KAI, E8.28, 02/672 95 878