Zameranie


Konferencia sa zameriava na aplikácie v e-vzdelávaní a súvisiace problémy v oblastiach:


  • metódy a formy e-vzdelávania,
  • zvyšovanie kvality e-vzdelávania využitím nových IKT,
  • manažérske vzdelávacie systémy a ich využitie v dištančnom vzdelávaní na vysokých školách,
  • adaptabilita a trendy dištančného vzdelávania na vysokých školách,
  • význam videokonferencie v e-vzdelávaní,
  • vzdelávanie dospelých v rôznych vedných disciplínach a zvyšovanie ich komunikačných zručností použitím internetových technológií.

Workshop-- prezentácia funkčných aplikácií, zdieľanie skúseností s implementovaním elearningu do pedagogického procesu


Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, ruština