Šablóna príspevku


Vzor príspevku

Príspevok vo formáte PDF s rozsahom max 6 strán prosím pošlite na niektorú z adries:
janette.brixova@euba.sk, erak.prace@gmail.com alebo eva.macurova.euba@gmail.com

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina