Program medzinárodnej vedeckej konferencie

22.4.2015

IX.ročník

Inovačný proces

v e-learningu

Spoločenská miestnosť V2-budova rektorátu EU v BA

8:30

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9:10

OTVORENIE KONFERENCIE  

9:20

1

Alžbeta Kanáliková, Ing., PhD.

Čo je to MOOC ?

What is a MOOC ?

KRIS, EF, Žilinská univerzita v Žiline

9:40

2

Jozef Hvorecký, prof., RNDr., PhD.

E-learning ako plnohodnotná alternatíva denného vzdelávania

E-learning as an equivalent alternative to regular university courses

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle

10:00

3

Ľubomír Turňa, RNDr., CSc.

František Poboček

Numerické preverenia výsledkov modelu zohľadnenia gradácie, spätnej väzby, opakovania a zabúdania vo vyučovacom procese s poukázaním na nutnosť zaradenia týchto procesov v eLearningu

Numerical verification of model results to take account of gradation, feedback, repetition and forgetting in the learning process with reference to the need for the inclusion of these processes in eLearning

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

10:20

4

Aiman Aliyeva

História a pozadie environmentálnej výchovy v Kazachstane

History and background of environmental education in Kazakhstan

L.N. Gumilev Eurasian National University, Astana

10:40

5

Mária Szivósová, Ing., PhD.

Mobilné zariadenia a digitálne vzdelávanie

Mobile devices and digital education

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

11:00

6

Helena Kajanová, Ing., PhD.

Využívanie wiki v e-learningu

The use of wiki in e-learning

KMaRĽZ FSEV TnUAD v Trenčíne

11:20

7

Eva Mačurová, Ing.

Online kontrola štruktúry, štylistickej úrovne a formálnej úpravy záverečných prác

Online Verification of Diploma Papers‘ Structure, Stylistics and Formal Layou

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

11:40

8

Eva Rakovská, RNDr, PhD.

Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému

From MS PowerPoint presentation to Intelligent Tutoring System

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

12:00

COFFEE BREAK 

 

Workshop

12:30

9

Stanislav Drga, Ing.

E-learning bez hraníc

E-learning without borders

Sales Manager ,GOPAS SR, a.s.

13:00

10

Jaroslav Verlik

M e-learning

M e-learning

Andromedia SK, s.r.o.

13:30

11

Daniel Kušnirik

Ľubomír Turňa, RNDr., CSc.-konz.

Úvod do vývojového prostredia v MS Visual Studio so zameraním na jazyk C/C++

Introduction to the development environment in MS Visual Studio, with respect on language C / C ++

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

13:50

ZÁVER KONFERENCIE