Miesto


Budova rektorátu – Spoločenská miestnosť
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava